Power2X Estonia

POWER2X on planeerimas Pärnusse innovaatilist roheenergia keskust, mis hakkab täieliku väljaarendamise järel tootma 500 000 tonni rohelist metanooli aastas. Keskus on plaanis käivitada 2028. aastal.

800,000 kilotonni/a

luuakse üle 200 otsese töökoha

üle 1 miljardi euro suurune investeering

500 kilotonni MeOH toodetakse aastas

tegevus käivitub aastal 2028

Projekti panus Eesti laiemasse arengusse

Strateegilise investeeringu eesmärk on toetada paindliku vesinikumajanduse loomist, mis suudab vastu võtta avamere tuuleenergia tootmise katkestusi, andes võimaluse laiendada avamere tuuleenergia kasutamist ja suurendades piirkondlikku energiajulgeolekut.

Sellises suurusjärgus projekt toob kaasa olulise SKP kasvu ning arendamisprotsessis loob Eestisse suure hulga ehitustöökohti ning pikaajaliselt töökohti kestliku majandamise valdkonnas.

Toodetud roheline metanool võib vähendada keemiliste materjalide tootmise, merekütuste, lennukikütuste, Eesti parvlaevade ja muude raskesti dekarboniseeritavate tööstusharude süsinikuheitmeid nii siseturul kui ka välismaal. Tootmisel on potentsiaal säästa 1 miljon tonni CO2 aastas.

We use cookies. By confirming “Agreed”, you consent to their use. You can find our privacy policy under “Learn more”.