Projekt

Projekti panus Pärnu arengusse

Projekt toetab kohalikku majandust, valmistades jätkusuutlikku lähteainet keemiliste materjalide tootmiseks, pakkudes Pärnu linnaosadele kindlat ja säästvat soojusenergiat ning integreerides kohalikku majandusse vesinikku (või vesinikupõhiseid kütuseid), mida võib kütusena kasutada bussides, veoautodes ja parvlaevades.

Lisaks loob projekt sünergiat Rail Baltica kaubajaamaga.

Investeeringu eesmärk on muuta Pärnu tulevikku suunatud jätkusuutlike tööstusharude keskuseks.

Power2x kontseptsiooni tutvustus

Projekt kasutab maailmas tuntud tehnoloogiat, mille põhiväärtusteks on ohutuse ja töökindluse tagamine.

Lisaks hakkab tehas tegutsema ringmudeli järgi, kasutades kõiki jäätmevooge keemiatööstuse jaoks väärtuslike kõrvalsaaduste loomiseks.

Esmase sisendina kasutab rajatis Eestist jätkusuutlikult raiutud biomassi ja metsanduse jääkmaterjale, mis on kooskõlas Power2X-i tugeva pühendumusega energia- ja materjalitööstuse kestlikkusele ning süsinikdioksiidi vähendamisele. Suur osa sellest biomassist eksporditakse praegu tselluloosipuiduna, graanulitena ja puiduhakkena, andes vähe väärtust riigisiseselt.

Projekti planeerimine ja edusammud

Potentsiaalselt 2028. aastal käivituval projektil on keskne roll Eesti, Baltikumi ja Euroopa üleminekul säästvamatele (süsiniku) lähteainetele ja energiaallikatele.

"See on unikaalne võimalus rajada Euroopas juhtiv rohelise metanooli tootmisüksus ning tõsta Pärnu ja Eesti jätkusuutlike tööstusharude keskuseks, andes seeläbi olulise panuse riigi energiavaldkonna üleminekule. Me tunneme uhkust oma rolli üle koos kohalike elanike ja ekspertidega teha oluline hüpe rohelisema tuleviku suunas."

Peter Daemen

Projektidirektor

"On igati tervitatav, et meretuuleparkide ja biomassi väärindamise potentsiaali tõttu on Pärnu linnale avanenud täiesti uued arenguvõimalused roheenergia valdkonnas. Power2X pakutava plaani kohaselt kombineeritakse tulevased uued Pärnumaa logistikavõimalused, sealhulgas Rail Balticu kaubajaam, meie traditsioonidega tööstuste optimeerimisel. Kaasaegne rohekütuse tootmine omab mitmeid positiivseid mõjusid regiooni ja kogu Eesti majandusarengule ning kinnitab taastuvelektri suuremate mahtude olulisust."

Romek Kosenkranius

Pärnu linnapea

EESTI PõHIMEESKOND

Peter Daemen

Project Executive

Jonathan Carpenter

VP Projects

Philippe Peccard

EVP Development

Clare Harris

EVP NWE & Nordic

Andy Thain

EVP Delivery & Operations 

Franco Magnani

EVP Commercial & Trading 

We use cookies. By confirming “Agreed”, you consent to their use. You can find our privacy policy under “Learn more”.